Nízkoenergetické domy

nízkoenergetické domy, stavba Rodinné domy s minimální potřebou vytápění jsou trendem v součastném stavebnictví. Neustálý nárůst cen za energie jsou hlavním důvodem, proč se má smysl stavět nízkoenergetické domy. Provoz nízkoenergetického domu je mnohem levnější - ušetří značné množství tepla a tím i finance na vytápění.

Stavba nízkoenergetického domu

Z architektonického hlediska neexistuje nějaký typ univerzálního nízkoenergetického domu. Proto je vždy možné navrhnout každý dům podle svých představ. Pokud máte zájem o nízkoenergetický dům, můžete si postavit dřevostavbu, zděný, případně montovaný dům.

Vytápění nízkoenergetických domů

Nízkoenergetické domy jsou z hlediska vytápění kategorie domů, která má roční potřebu tepla 15 - 50 kWh/m2 vytápěné plochy. Množství spotřebované energie je závislé na kvalitě zateplovacího systému a také na topné soustavě. Spotřeba tepla, která může být v nízkoenergetickém domě asi 10x nižší než u běžné zástavby vyžaduje zdroj tepla o vysoké účinnosti.

Nízkoenergetické domy mají poměrně vysoké nároky na topný systém. Tyto nároky nejlépe splňují tepelná čerpadla. Ta využívají tak zvané nízkopotenciální teplo a mohou velmi levně vytápět a ohřívat teplou vodu. Vhodné je také používání solárních panelů na ohřev, případně předehřev teplé vody. V nízkoenergetických domech můžeme využívat solární panely pro ohřev, případně předehřev teplé vody.

Nízkoenergetické domy a zateplení

V současnosti existuje celá řada materiálů, která se hodí k zateplení rodinných domů. Síla a kvalita provedení zateplovacího sytému rozhoduje o budoucí spotřebě tepla domu a také komfortu bydlení. Proto je při stavbě nízkoenergetického domu vhodné mít zateplovací systém navržený od projektanta. Klasické zateplovací materiály jako minerální vata nebo polystyren ale musí mít mnohem větší šířku, než se běžně používá.

Zasklení a okna

Okno je místo, kudy uniká až 30% tepla. Proto je důležité, aby tepelné ztráty okny byly v novém domě co nejnižší. Moderní okna z vícekomorových systémů jsou ideální, pokud se použije také vhodné zasklení izolačním trojsklem. Okna pak výborně izolují proti zimě, a tak můžeme zasklít větší plochu, která stavbu uvnitř prosvětlí a v zimním období umožní čerpat tepelné zisky z šikmo dopadajících slunečních paprsků.

Nízkoenergetické stavby

nízkoenergetický dům ve svahuRodinný dům postavený jako nízkoenergetický má velice dobře provedeno zateplení celé stavby. Cena za výstavbu nízkoenergetického domu je přibližně stejná jako u každé novostavby a neměla by být výrazně dražší. V dnešní době jsou totiž dobře dostupné technologie na provoz budovy i moderní zateplovací a izolační materiály.

Dobře zateplené rodinné domy také nabízí mnohem komfortnější a zdravější bydlení. Stěny zateplených nízkoenergetických domů jsou v zimě teplé a na rozdíl od běžných staveb se na nich nebo v rozích neusazuje vlhkost a plíseň. Nízkoenergetické domy jsou dobrou investicí do vlastní budoucnosti, kromě zdravého bydlení je to také značná úspora financí na vytápění.